Alfa ve Omega Çakraları Nedir?

Alfa ve Omega çakraları fiziksel bedenimiz dışarısında, enerji bedenimiz içerisinde yer almaktadır. 90’lı yılların ortasına kadar uykuda olan bu enerji merkezlerimiz, insanlığın genel takamül planı çerçevesinde, bireylere gerçek kimliklerini hatırlamaları ve zaman geçtikçe hızlanan tekamül sürecine katkı sağlamak için aktifleşmeye başlamıştır.

Alfa ve Omega çakraları, birer enerji merkezi olmasına rağmen 7 ana çakramızdan daha farklı bir işlev görmektedir.

Alfa çakrası, fiziksel bedenimizde başımızın yaklaşık 20 cm yukarısında, Omega çakrası da kuyruk sokumu bölgesinin yaklaşık 20 cm altında yer almaktadır. Alfa çakrası bizi ruhsal varlığımızla olan temasımızı güçlendirir ve bağlar. Omega çakrası da, varlığın geçmiş enkarnasyonlarının holografik bağlantısına olanak sağlar. Bu iki çakra arasında fiziksel plandaki Elektiriksel, Mantetik ve Yerçekimsel enerjilerin dengelenmesi, İlahı kaynaktan gelen Kozmik Enerji vasıtasıyla olur.

Alfa Omega Şifa Enerjisi Nedir?

Alfa Omega Şifa Enerjisi; fiziksel, astral ve mental bedenlerdeki blokaj, tıkanıklık ve düşüklük gibi durumlarda hastalık olarak tezahür edebilecek durumların şifalanması ve iyileşme sürecindeki katkısı çok yüksektir ve yukarıda Alfa Omega çakraları ile ilgili verilen bilgiler dahilinde, bu iki çakranın düzenli ve aktif çalışması bireyde titreşimsel olarak güçlenme sağlayacaktır.

Alfa Omega Şifa Enerjisi ile gün içerisinde, kendiniz veya bir danışan üzerinde tek bir seans yapmanız yeterlidir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, enerji çok güçlüdür ve seans esnasında, kendinize yapıyorsanız siz, danışanınıza yapıyorsanız danışanınız, fiziksel bedenleri üzerinizde güçlü reaksiyonlar algılayabilir, hissedebilirsiniz. Bu normal bir durumdur. Bu şifa kanalından enerji göndereceğiniz zaman, enerjiyi yönlendirme gayretine girmenize gerek yoktur çünkü bu enerji, danışan üzerinde bir miktar süre hazırlık aşamasında hafifçe akmaya başladıktan sonra; fiziksel, astral ve mental bedenlerdeki blokaj, tıkanıklık ve düşüklük durumlarının yaratmış olduğu rahatsızlıkları direkt olarak yönlendirir ve nokta atışı olarak tabir edebileceğimiz şekilde, yüksek bir bilinçle akması gereken bölgelere akar. O yüzden, çalışması esnasında Alfa Omega Şifa Kanalına ve Yüksek Kozmik Enerji’ye güvenin, kendinizi sevgiyle çalışmaya verin.

ALFA OMEGA ENERJİSİ REİKİ ENERJİSİ DEĞİLDİR! KOZMİK ENERJİYLE ZOOM ÜZERİNDEN BİREBİR KİŞİNİN ÇAKRALARI DENGELEMESİ YAPILDIKTAN SONRA KİŞİYE UYUMLAMASI YAPILIR , ARDINDAN NASIL ŞİFALANDIRILACAĞI ÖĞRETİLİR.